slide13

Dziękujemy!

dziekujemy

Z okazji zbliżającej się pierwszej rocznicy działalności Fundacji na Rzecz Zwierząt Altamira, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania i w dalszym ciągu aktywnie pomagają w jej działalności.

Dziękujemy:

 • Pani Wandzie - fundatorce za znaczący wkład na etapie tworzenia i dalszego funkcjonowania fundacji,
 • Angelice, za regularną i wydajną pomoc dla wszystkich potrzebujących zwierząt (a często także ich właścicieli),
 • wszystkim darczyńcom, którzy swoimi darowiznami wspierali nasze działania, a w szczególności wszystkim osobom, które odpisały 1% swojego podatku na naszą fundację, w tym Panu Dariuszowi z małżonką z Zielonej Góry za bardzo znaczące dla nas wsparcie,
 • Radzie Fundacji - Alicji, Adrianowi i Wojtkowi - za wszystkie działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie Fundacji, w tym pomoc prawną, organizacyjną i sprawowaną nad nami pieczę,
 • wszystkim wolontariuszom, Zosi i Andrzejowi, który również identyfikuje się z ideą pomocy zwierzętom, a także Ani i Jance z Drezdenka, Pani Kindze, Kamili, Joli, Ricie, Dagmarze z Gorzowa, Pani Martynie z Zielonej Góry za bezinteresowne, zdecydowane i skuteczne interwencje oraz wielu innym osobom, których nie sposób wymienić,
 • Beacie z Różanek, Alicji i Jankowi ze Zwierzynia, a także Panu Krzysztofowi za udzielanie schronienia i opiekę nad naszymi podopiecznymi,
 • redaktorom i wydawcom Gazety Lubuskiej, Panu Pawłowi, Panu Tomaszowi, Panu Jakubowi za publikowanie naszych interwencji, a tym samym uwrażliwianie czytelników na sprawy zwierząt i pomoc w adopcjach,
 • wszystkim współpracującym z nami lekarzom weterynarii:
  • doktor Aleksandrze Ozdze z gabinetu Dogtor, za profesjonalizm, empatię i bardzo osobiste podejście, szczególnie do bezdomnych i źle traktowanych zwierząt,
  • doktorowi Krzysztofowi Tymszanowi, za szybkość i skuteczność oraz profesjonalną pomoc w nagłych i trudnych przypadkach w terenie,
  • doktorowi Andrzejowi Lisowskiemu i całemu zespołowi z lecznicy na ul. Żwirowej w Gorzowie, za upór i determinację w ratowaniu życia i zdrowia podopiecznych fundacji,
  • doktorowi Marcinowi Węgrzynowi z gabinetu Omnivet w Strzelcach Krajeńskich, za stałą gotowość do niesienia pomocy, a także dociekliwość i fachowość w leczeniu naszych podopiecznych,
  • doktorowi Bogusławowi Zaborowskiemu z lecznicy weterynaryjnej w Skwierzynie za bezinteresowną i natychmiastową reakcję na cierpienie zwierząt,
 • Panu Darkowi za profesjonalną, pełną wyczucia, zrozumienia i cierpliwości opiekę nad szatą graficzną naszej fundacji,
 • Mirkowi za stały nadzór techniczny nad sprawnym działaniem sprzętu informatycznego i elektronicznego, a także doradztwo i innowacyjność w tym zakresie, jak również zapoczątkowanie prac przy tworzeniu naszej strony internetowej,
 • Przemkowi - głównemu administratorowi, animatorowi i wykonawcy naszej strony internetowej, za wyjątkowy dar przekazywania informacji w sposób graficzny,
 • Pani Teresie, za prowadzenie księgowości fundacji i poradnictwa w tym zakresie,
 • Arturowi ze Strzelec Krajeńskich za okazaną pomoc w nagłych wypadkach, jak również za uczciwe, rzetelne i etyczne, a przy tym wysoce profesjonalne podejście do spraw zwierząt,
 • Kasi wraz z współpracującymi z nią wolontariuszami za intensywne działania w terenie i w internecie, oraz prowadzenie domów tymczasowych, a także za wiedzę i merytoryczne podejście do spraw fundacji,
 • Bartkowi z Zielonej Góry za profesjonalne doradztwo, gotowość, niezłomność i wiarę w słuszną sprawę niesienia pomocy zwierzętom,
 • Panu Robertowi – właścicielowi bardzo przyjaznego sklepu zoologicznego Kakadu, za wspieranie fundacji i pośrednictwo w adopcjach,
 • Piotrowi za ożywienie naszej strony nutą humoru, szczere i otwarte serce na sprawy zwierząt,
 • Pracowni projektowej ANTA w osobach Oli i Darka, za wsparcie ,doradztwo i kompleksową obsługę naszych projektów,
 • wszystkim anonimowym sprzymierzeńcom i przyjaciołom za zaufanie i zrozumienie za świadome, etyczne i ludzkie podejście do zwierząt.

Z szacunkiem i poważaniem
Zarząd Fundacji na Rzecz Zwierząt Altamira